نوستالژی های سال ها بعد!...

مفنامیک اسید

درد... مفنامیک اسید... دردِ بیشتر... مفنامیک اسیدِ بیشتر...

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳