نوستالژی های سال ها بعد!...

خسته ترین تشبیه!

دهخدا باید جلوی کلمه ی "خسته" می نوشت: صدای یساری!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٠۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳