نوستالژی های سال ها بعد!...

ضرب المثل

بین ضرب المثل هامان ضرب المثلی داریم که بهترین ترین و به جا ترین ضرب المثلمان است به خیال من ، یا لا اقل به درد من یکی که می خورد تا دلتان بخواهد ، که می گوید: نازکش داری ناز کن ، نداری پاتو دراز کن . پا دراز کردن البته پایان بی معنی و بی دلیلی ست که فقط صرف قافیه سازی و  هم آوردن ته ضرب المثل به کار آمده است انگار ! به من اگر بود می گفتم: ناز کش داری ناز کن ، نداری بشین به اونایی که دارن حسودی کن . یک کمی بد خوانده می شود اما ، حرفش حساب تر است !

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧