نوستالژی های سال ها بعد!...

عشق کش آمده

عشق کش آمده ، دور انداختنی تر از آدامس جویده شده ای ست که از جویدنش خسته شده ای و یک سرش را به دندان گرفته ای و یک سرش را گرفته ای کشیده ای ! اصلا عشق را چه به کش آمدن ؟ به قول پناهی ، کش به درد تنبون کانت می خوره !

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧