نوستالژی های سال ها بعد!...

آن هایی را که نمی فهمم...

آن هایی را که موسیقی را نمی فهمند، و از این عدم درکشان با جمله ی مسخره ی "موسیقی سلیقه ای ست" دفاع می کنند، نمی فهمم!
آن هایی را که پلاستیک های آفتابگیر ماشینشان را، یا پلاستیک روی کیبورد لبتابشان را، همان دقیقه ای اول نمی کنند و دور نمی اندازند، نمی فهمم!
من آدم های زیادی را نمی فهمم...!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳