نوستالژی های سال ها بعد!...

هوس های نصفه شب

یک جایی را می شناسم به اسم تهران که یک جایی دارد به اسم خیابان ولیعصر که یک جایی دارد به اسم پارک ملت که رو به روش یک بستنی هایی می فروشند به ارتفاع نیم متر ، و شما نمی دانید چه بد است که نصفه شبی توی خانه نشسته باشید و هوسشان کنید ! هوس کردن های ما هم تقصیر خداست ها ! به همان اندازه که دوست داشتن ، وسوسه شدن ، حسادت ، محبت ، دلسوزی ، دلتنگی ، خوشحالی ، بهانه گیری ، باحالی ، و بگیر برو تا الا آخر ، همه شان زیر سر خداست ، هوس کردن هامان هم زیر سر خداست ! من دلم کیک شکلاتی می خواست یک شب ، از این هایی که روش شکلات مالیده اند که بچه ها را خر کنند و دورش آواز تولد تولد تولدت مبارک بخوانند نه ، از آن هایی که کلا شکلاتی است و فقط توی عکس های اینترنتی گیر میاید . من چرا همیشه نصفه شب ها هوس می کنم ؟

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٤۸ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧