نوستالژی های سال ها بعد!...

انتخابات!

پادشاهی را به دموکراسی ترجیح می دهم. یادش به خیر در تمام داستان های تاریخ برای اینکه کسی قدرت را از چنگ کس دیگری دربیاورد میزد و آن طرف را می کُشت و تمام...! در دموکراسی برای اینکه قدرت را از کس دیگری بگیرند به دروغ ها و تبلیغات فراوان و تحمیق و شستشوی مغزی تمام مردم آن کشور نیاز دارند!

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢