نوستالژی های سال ها بعد!...

خستگی با خستگی خیلی فرق دارد

بعضی واژه ها فقط یه واژه نیستند، یه عمر بار روی دوششونه؛ اما وقتی به زبون میان هیچ چیز خاصی رو القا نمی کنن و مثل بقیه ی واژه ها عمل می کنن! یکیش اینه: "خستگی"! چرا باید توی جمله ها و حرف روزانه، تاثیر "خستگی" و "قاشق" تقریبا در یه حد باشه!؟ مثلا چرا باید خستگی ای که در اثر جا به جا کردن یه کمد ایجاد شده و خستگی ای که در اثر سال ها نفهمیده شدن ایجاد شده یه واژه ی مشترک داشته باشن!!؟؟ این زبان رو کی اختراع کرده!؟؟

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢