نوستالژی های سال ها بعد!...

آلبر کامو می گوید:

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسند که همه را باید کُشت!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱