نوستالژی های سال ها بعد!...

بزرگترین اتفاقات در طراحی لباس:

کراوات و شال گردن و چتر، شاهکارترین اتفاق های طراحی لباس در تاریخ بشریت اند! که هرگز از قرن ها قبل تا قرن ها بعد حتی برای لحظه ای تاثیر بصری ِ فرمشون ذره ای کم نشده و نخواهد شد!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱