نوستالژی های سال ها بعد!...

دل دارید یا لیاقت یا گزینه ی سوم!؟

دوست داشتن دل می خواد، دوست داشته شدن لیاقت!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱