نوستالژی های سال ها بعد!...

Midnight In Paris

سال های سال یک حسی را داشته ای، یک حرفی را زده ای، بعد ناگهان یک آدم خیلی معروف تر از تو می آید و آن را به دنیا می گوید، و تو مجبوری دیگر نگویی که آن حس و حرف را سال های سال داشته ای! چون حتم می کنند که اول تر آن آدم معروف تر گفته است و بعد تو دزدیده ای اش! (در اینجا منظور از آن آدم معروف دقیقا وودی آلن است)

من عاشق قرن 18-19 فرانسه ام از ده ها سال پیش! من عاشق کافه های پر از نویسنده ها و نقاش هایم. من عاشق ونسان ونگوگ، پل گوگن، ادگار دگا، تولوز لوترک، ژرژ براک، پابلو پیکاسو، آمادئو مادیگیلیانی، سالوادور دالی، اسکات فیتز جرالد، ارنست همینگوی، و غیره ام...! شما Midnight In Paris را دیده اید!؟

   + مهدیه لطیفی ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱