نوستالژی های سال ها بعد!...

ضعف اعصاب

عینهو سگ پاچه می گیرم و هر که سر راهم باشد فرقی نمی کند برام ، از دیوار گرفته تا بابام ! هر چه هم طرف صبور تر و با گذشت تر باشد بیشتر ! نمی دانم چه م شده اما دیروز یک نفر گفت این ۹ کیلو را چه جوری کم کردی ؟‌ گفتم سر خود ! گفت : خدای من نه ! رژیم سر خود ضعف اعصاب می آورد ها ! حالا ضعف اعصاب از اینجا نشئت گرفته یا از جای نا معلوم دیگری نمی دانم‌ ! خواننده هه دارد می خواند : با گل یخ توی آسمون واست خونه می سازم ! و یکی نیست بگوید مرد حسابی دروغ گو دشمن خداست !

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦