نوستالژی های سال ها بعد!...

بد آموزی

این یک استاتوس واقع بینانه اما بدآموزی دار است:
روراست نباشید؛ که اگر به احتمال قریب به یقین ناروراستی دیدید از زمین و زمان و همه، یا به عبارت عامیانه همان اره و اوره و شمسی کوره، یک گوشه از ته وجدانتان یواشکی با خودتان بگویید "چیزی که عوض داره گله نداره"؛ و کمی کمتر بسوزید!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٢٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠