نوستالژی های سال ها بعد... (برف روی خط استوا)

به خاطر بی کسی هفت میلیارد نفر

پروردگارا، باریتعالی، شما پسر عمویی پسر خاله ای چیزی که ندارید!؟ دارید...!؟؟ خب اگر ندارید پس بی زحمت به خاطر بی کسی ِ هفت میلیارد نفر، از خواب بیدار شوید! لنگِ ظهر است!

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠