نوستالژی های سال ها بعد!...

حکمتی نیست!

زر مفت نزنید! در نبودنِ کسی که می خواهی کنارت باشد هیچ حکمتی نیست! حکمتی نیست، قسمتی نیست، یا پای حماقت من در میان است یا تو؛ یا هر دو در یک زمان به یک اندازه هم را نمی خواهیم! این وسط هیچ خداوند قادر متعالی وجود ندارد! تقدیر؟؟! این وسط فقط منم و تویی و میزان بسایر زیادی حماقت!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠