نوستالژی های سال ها بعد!...

تو با این همه، همیشه تنهایی!

آدم های زیادی ادعا می کنند که تو را دوست دارند؛ آدم های زیادی ادعا می کنند که تو را بهتر از خودت می شناسند، و تو با این همه، همیشه تنهایی!! این وسط موسیقی همه چیز ِ این دنیاست! موسیقی و البته هم زبانی های گاه و بی گاه و کوتاه با کسانی که هیچ ادعایی ندارند و قرار نیست بمانند و بفهمند و بشناسند و دوست داشته باشند و دوست داشته شوند!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠