نوستالژی های سال ها بعد!...

همه چیز متاسفانه معمولی ست

دستم به نوشتن نمی رود، اتفاقی، حرفی، حدیثی، کشفی، کسی، چیزی، ذهنم را مشغول نمی کند. همه چیز متاسفانه معمولی ست!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠