نوستالژی های سال ها بعد!...

سور به حسن کچل

همیشه همه تان شنیده اید که فلانی صبح ها تا لنگ ظهر خواب است ، کار من به جایی کشیده که ظهرها تا لنگ بعد از ظهر خوابم ! مامان می گوید رسم است همه ی تنبل ها از قدیم فقط می خورند و می خوابند ، تو فقط می خوابی ! پس سور زده ام به حسن کچل و امثالش !

پ.ن : یه کاری که پا بده آدم بیفته تو جریان زندگی سراغ ندارید ؟

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦