نوستالژی های سال ها بعد!...

بهار

بهار یعنی یکی شدن آغاز و پایان زمین، بهار یعنی شاید این بار را به خاطر من بگردد؛ بهار یعنی شاید این بار را برای رسیدن تو به آرزوهایت بچرخد. بهار یعنی زمین هنوز پروانه است و خورشید هنوز شمع. بهار یعنی تو همان خورشیدی!...

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩