نوستالژی های سال ها بعد!...

من باب کشفیات جدیدمان

این عین واقعیته: به هر کی خوبی کنی بدی می بینی.
اینم عین واقعیته: به هر کی بدی کنی بدی می بینی.
نتیجه: تو دنیا چیزی جز بدی واسه دیدن نیست.

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩