نوستالژی های سال ها بعد... (برف روی خط استوا)

11:11

انکار نمی کنم که اینی که می خوام بگم کاملا تحت تاثیر ١١:١١ است! ولی به هر حال...! وقتی دیگه خیلی وقته که گذشته، چه فرقی داره که یه خاطره خواب بوده باشه یا توهم یا واقعیت؟! نه واقعا! یه دیقه همه ساکت! واقعا چه فر... اِ آقا حرف نزن دیگه! واقعا چه فرقی می کنه؟!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩