نوستالژی های سال ها بعد!...

احساس بی مخاطب، مخاطب بی احساس

سیاه چال هایی توی سرم کنده اند، سیاه چال هایی توی سرم کنده اند در حکم گورهای دسته جمعی، و یک عالمه احساس عاشقانه را ریخته اند تویش نامرتب و بی اساس و الی اللهی! من با این همه احساس بی مخاطب چه کنم!؟ من با این همه مخاطب بی احساس چه کنم!؟

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸