نوستالژی های سال ها بعد!...

طناب بیاندازید

کش دادن دوست داشتن کسی که یک روزی حواسش نبوده و بچگی کرده و دوستتان داشته و دیگر محل سگ هم بهتان نمی گذارد ، یعنی خریت همیشه رد شده ی ذهن من ، حالا صاف آمده یقه ی خودم را گرفته ! طناب بیاندازید ، که به لطف طناب خریت مذکور ته چاهم !

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸