نوستالژی های سال ها بعد!...

می رود که از اول بیاید

سال که می رود که از اول بیاید ، یک چیزی مثل همین دلتنگی ای که شماها می گویید میاید سراغم ، من هیچ وقت نفهمیدم دلتنگی دقیقا چیست ، این حس مبهم نفس گیری که دامن گیرمان می شود وقتی چیزی را ، کسی را ، یک جایی جا می گذاریم ، همان دلتنگی ست ؟!

   + مهدیه لطیفی ; ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧