نوستالژی های سال ها بعد!...

رنگ سال

چند سالی ست که رنگ سال ، سالی چند بار عوض می شود ، چند وقتی ست که آدم ها ، همین که به هم می رسند دل هم را می زنند، دنیا دیوانه شده است ، حتی اگر شما انکار کنید ! همیشه حق با من است ، حتی اگر نباشد !

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧