نوستالژی های سال ها بعد!...

دنیای صورتی

این اولین باری ست که اول عنوان مطلب را تایپ می کنم بعد Tab را می زنم می آیم خود مطلب را می نویسم ! اولین باری ست که یک چیزی سر هم نمی کنم و بعد بنشینم یک عالمه فکر کنم که تازه اسمش را چی بگذارم ، تو هم کمکم می کردی قبلا . روی دنیایم دو سه روزی ست که اسم گذاشته ام ، دنیای صورتی جای آدم های واقعی نیست ، دنیای صورتی روی ابرهای صورتی ست ، توضیح بیشتری نمی دهم ، همین الان کلی نوشتم و نوشتم ، توضیح دادم و توصیف کردم ، بعد پاک کردم و پاک کردم تا رسیدم دوباره به همین جا ، راستش فکر کردم بگویم که چی؟ شما که نمی فهمید به هر حال

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧