نوستالژی های سال ها بعد!...

کشفی شبیه کفر

من در کمال صحت و سلامت عقل به سر می برم و کفر مفر نمی گویم به جان خودم ، خواهش می کنم با جنبه باشید ، من امروز صبح کشف کردم خدا به کمک ما نیاز دارد ! چرا که وقتی چیزی ازش بخواهید تنها کاری که از دستش بر می آید این است که دستش را زیر چانه اش بزند و عاقل اندر سفیه نگاهتان کند ، مگر اینکه خودتان دستش را باز بگذارید تا آن وقت بتواند یک کارهایی برایتان بکند ! البته این قانون را خودش وضع کرده و شاید هم الان پشیمان باشد !

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧