نوستالژی های سال ها بعد!...

دنبال دلیل حضور هم بگردیم

گفتن جمله هایی از قبیل ای کاش نمی دیدمش ، کاشکی باهاش آشنا نمی شدم ، ای کاش از فلان جا رد نمی شدم ، کاشکی اصلا به دنیا نمی آمدم ، و غیره ، تنها از یک ذهن دیوانه و کوتاه فکر بر می آید ، حضور هیچ کس توی زندگی آدم اتفاقی نیست ، دارم دنبال دلیل حضورت می گردم ! شاید این باشد که به هر کسی دستی دستی بدون توجه به شرایط و موقعیت فکری اش اجازه ندهم خیال کند خدایی نکرده خبری ست و کاره ای شده به حول و قوه ی حق باری تعالی ! شاید هم این باشد که... فعلا نمی دانم ، احتمالات بعدی را بعدا بررسی می کنم .

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧