نوستالژی های سال ها بعد... (برف روی خط استوا)

شمشیر بدون نیام

ابن سیرین می گوید هر گاه مهدیه ای توی خواب ببیند شمشیری بدون نیام در دست دارد چنانچه جوان و دم بخت باشد با مردی بی نظیر و پرآوازه آشنا می شود و چنانچه قبلا با مردی پر نظیر و بی آوازه آشنا شده باشد صاحب پسری که در آینده قرار است مردی بی نظیر و پر آوازه بشود می شود ! من خواب دیده ام شمشیری بدون نیام در دست دارم و با اینکه بگی نگی از تیزی اش می ترسم اما با خوشحالی توی خیابان ها و خانه و هر کجا از خودم جدایش نمی کنم ! دانیال نبی هم حرف ابن سیرین را تایید می کند ! من حاضرم به تمام مردان بی نظیر و پرآوازه وقت ملاقات بدم ، فقط تا استخدام یک منشی که جوابتان را بدهد به من فرصت بدهید و به یاد داشته باشید که عجله کار شیطان است !

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧