نوستالژی های سال ها بعد!...

شمشیر بدون نیام

ابن سیرین می گوید هر گاه مهدیه ای توی خواب ببیند شمشیری بدون نیام در دست دارد چنانچه جوان و دم بخت باشد با مردی بی نظیر و پرآوازه آشنا می شود و چنانچه قبلا با مردی پر نظیر و بی آوازه آشنا شده باشد صاحب پسری که در آینده قرار است مردی بی نظیر و پر آوازه بشود می شود ! من خواب دیده ام شمشیری بدون نیام در دست دارم و با اینکه بگی نگی از تیزی اش می ترسم اما با خوشحالی توی خیابان ها و خانه و هر کجا از خودم جدایش نمی کنم ! دانیال نبی هم حرف ابن سیرین را تایید می کند ! من حاضرم به تمام مردان بی نظیر و پرآوازه وقت ملاقات بدم ، فقط تا استخدام یک منشی که جوابتان را بدهد به من فرصت بدهید و به یاد داشته باشید که عجله کار شیطان است !

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧