نوستالژی های سال ها بعد!...

گپ

دل:  بی تقلا تا خرخره فرو می روم توی مرداب خودم، شاید عشق بیاید شاخه ی درختی چیزی دراز کند سمتم!
عقل:  خاک بر سر همیشه آرمان گرایت کنند!
دل:  همینی است که هست!
عقل:  اصلا چرا عشق باید به تو ثابت کند که وجود دارد؟ چرا تو نمی خواهی ثابت کنی که عشق وجود دارد؟
دل:  چه جوری؟
عقل:  با اعتماد کردن!
دل:  خاک بر سر همیشه آرمان گرایت کنند!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧