نوستالژی های سال ها بعد!...

وسوسه ی ماسه ای

کنار دریا ماسه ها خیسند و نرم و پر وسوسه ، وسوسه می شوی اول کل دنیا را بزنی بکشی که کسی خیال نکند دیوانه شده ای ، بعد دراز بکشی روی نرمی اش و به خاطر کسی که نیست تا با هم بغلتید و بخندید گریه کنی ، بعد مثل بچه هایی که نقاشی می کشند برگردی و پاهات را توی هوا تکان تکان بدهی و با گوش ماهی ها نقاشی کنی ساحل را ! آفتاب لعنتی بی زحمت از رویاهام گمشو ، من عاشق هوای ابری ام ، از تمام دخترهایی هم که دوست دارند جای نقاشی کردن با گوش ماهی ها زیر خورشید داغ بخوابند و حمام آفتاب بگیرند متنفرم !

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧