نوستالژی های سال ها بعد!...

دندان درد

همین یکی را کم داشت فقط ، میان این همه فکر و خیال و درست و غلط تنها چیزی که می توانست ماجرا را تکمیل کند همین دندان درد بود ! صبح یکشنبه ی تعطیل ، بدون اینکه بدانی چرا تعطیل است ، یا بخواهی بدانی چرا تعطیل است ، با دندان درد و تنهایی هدر رفته ، بیدار نشده هوای خواب می کنی ، تا زودتر فردا شود ، حتی اگر فردا زیراکس امروز باشد ، که هست ! این کجایش خوب است ؟ که من این همه از دندان پزشکی می ترسم ! این کجایش خوب است ؟ که دلم سالهاست یک مشت و مال حسابی می خواهد از کل دنیا !

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧