نوستالژی های سال ها بعد!...

برای تمام ندانسته هایتان روی من حساب کنید !

بالاخره کشف می کنم هدف از این by فلانی and فلانی گفتن های اول این آهنگ های امروزی ، آن هم به این خشنی و اکشنی و دهشتناکی چیست ؟! که اگر تدبیری ست اندیشیده شده برای کسب زورکی ِشهرت و نام ، که تدبیری ست کودکانه ! بالاخره کشف می کنم چرا بعضی ها شده هزار سال عمر کنند عین هزار سالش را می مانند توی همان اتفاقی که همان هزار سال پیش افتاده ! کینه ای ها را می گویم البته ، با شما نبودم ! بالاخره کشف می کنم چرا همه ی دوستی های به شدت معمولی و خواهر و برادری ، که تنها موضوع رد و بدل شدنی شان ، دردل کردن است ، به هر چیزی که فکرش را بکنید ممکن است ختم شود الا به اینکه جایی ختم نشود ! یک چیزی فقط ... من که این همه زنده نمی مانم ! اگر ماندم ، برای تمام ندانسته هایتان روی من حساب کنید !

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٠۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧