نوستالژی های سال ها بعد!...

‌پایان تمام راه ها ، درست همین جاست !

زمین گرد است ، گرد گرد ، آن قدر گرد که  ــ نمی دانم دیده اید یا نه  ــ ته دریا جلوی چشمانمان می ریزد پایین ! ما در این گردی ثابت شده ، کجا می خواهیم برویم که خیال کنیم به جای جدیدی رسیده ایم ؟ ‌پایان تمام راه ها ، درست همین جاست !  تو توی چشم هام نگاه می کنی و نقش بازی می کنی پشت نقش ، من باورت می کنم چون اگر نکنم ، زمانی برای ادامه ی نقش پشت نقش بازی کردن هام ندارم ! تو هم دقیقا به همین دلیل باورم می کنی ! ما در این گردی ثابت شده گول می زنیم یا گول می خوریم ؟ ما در این گردی ثابت شده چرا به دنبال رابطه ای کشف نشده ، راهی نپیموده می گردیم ؟!

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧