نوستالژی های سال ها بعد... (برف روی خط استوا)

بزرگترین اتفاقات در طراحی لباس:

کراوات و شال گردن و چتر، شاهکارترین اتفاق های طراحی لباس در تاریخ بشریت اند! که هرگز از قرن ها قبل تا قرن ها بعد حتی برای لحظه ای تاثیر بصری ِ فرمشون ذره ای کم نشده و نخواهد شد!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱

خط خطی!!؟؟

یک نصیحت؛ یا نصیحت که نه! یک پیشنهادِ دوستانه برای کسانی که شعر، داستان، متن، یا هرچه می نویسند:

به خاطر خودتان می گویم؛ به نوشته هایتان القابی همچون: دل نوشته های یک فلانی، چرک نوشته های یک تنها، اندوه های به تحریر درآمده، خط خطی های بهمان، کاغذ پاره های بیصار، و هر چیزی از این دست... که بی اعتمادی و بی احترامی به شعر و نوشته را در ذات خود دارند، ندهید!

نوشته ها، یا شعر و داستان و متن ادبی و رمان و غزل و ترانه و غیره اند، یا اساسا هیچ چیز نیستند!!

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱

بالاخره بهت ثابت میشه...!

دنیا پر از زنانی ست که بارها و بارها در برهه های مختلف شنیده اند که: "بالاخره بهت ثابت میشه که هیچ مردی به اندازه ی من دوستت نداره"... و هیچ چیز هم هیچ وقت بهشان ثابت نشده!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱

دل دارید یا لیاقت یا گزینه ی سوم!؟

دوست داشتن دل می خواد، دوست داشته شدن لیاقت!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱