نوستالژی های سال ها بعد

دِینی به فرصتِ زیستنمان بر زمین داریم!

دوستت دارم و کوتاه نمی آیم! عمر کوتاهِ تو به ماندن کنارِ من قد نمی دهد؛ بهرحال زنان زیادی در دنیا هستند که شاید وقتِ زیادی برای تجربه کردنشان برایت باقی نمانده باشد! عمرکوتاهِ من اما هم به کوتاه آمدن از دوست داشتنت قد نمی دهد!... یکبار بیشتر نمی شود با تمام وجود احساس کرد به اینکه تجربه کردن و شک داشتن کافی ست و همین که تو را چنین به تمامی "دوست دارمت" برای همه ی عمرِ باقیمانده کافیست! میدانی نازنین؟ میدانی؟، من به اینکه چنین بی دلیل و بی پروا "دوست دارمت" افتخار می کنم و دِینم به دلم و دِینم به فرصتِ زیستم بر زمین را ادا کرده ام!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٥

4:00 بامداد

نوشته های سالها قبلم را مدام می خوانم این روزها و دلم تنگ می شود برای روزی که نوشتم: "به من سلام نکنید، من از سلام کردن می ترسم... می ترسم از اینکه دست در دستِ هم بچرخیم و بخندیم و بچرخیم و تندتر و تندتر و تندتر و... دستم را که رها کنی پرت خواهم شد!... من از این پرت شدن ها، من از این سرگیجه ها می ترسم!"... یا نوشته بودم: "در نزنید، من در را باز نخواهم کرد، سبدی مداد و تسکین و سوژه برای نوشتن پشتِ دربگذارید و بروید...!" دلم برای زنی که تنهایی اش را خودش انتخاب می کرد و  به سادگی از تجربیاتِ اشتباه خودش را کنار می کشید و نوشتن تمام هدف و خوشبختی اش بود و با اینهمه تنها نبود تنگ می شود این شب ها! این شب ها که تنهایی ام را خودم را انتخاب نکرده ام و بیشتر از همیشه تنهایم را دوست ندارم! من همان دختری را می خواهم که عشق را دوست داشت اما انتهای عاشقی را پیشاپیش می دانست و با اینهمه با تو خطر کرد!! من خطر کردم با تو؛ من خطر کردم به قیمتِ از دست دادنِ تمام قدرتی که در دل و قلمم داشتم! خطر کردم به قیمتِ از دست دادنِ رویاهایم! خطر کردم به قیمتِ پذیرفتنِ ریسکِ آن پرت شدن و سرگیجه هایش!... خطر کردم به قیمتِ تمام رویاهایی که می شد ازشان نوشت و انتظاری که در دلم ریشه داشت!... خودم خوب می فهمم که نوشته های پریشانم هیچ شباهتی به مهدیه بودنم ندارند دیگر، همه شان شده ای تو! نوشته هایم را از هر طرفی که بتکانی و بچلانی جز "تو" چیزی از هیچ کجایش بیرون نمی تراود! دلم برای صداقتی که با خودم داشتم تنگ شده است؛ برای اینکه به خودم به دروغ نمی گفتم که کسی را دوست ندارم یا دارم! چقدر به خودم دروغ بگویم که دوستت ندارم؟؟ این دروغِ مضحک را چقدر به خودم بگویم وقتی خربزه در پوستش هم به دروغ بودنش پی می برد و قاه قاه می خندد!؟؟؟ دلم برای غروری که بر باد دادم، دلم برای لذت بردن از تنهایی ام تنگ شده است! دلم برای بیخودی رقصیدن هایم جلوی آینه؛ برای خنده هایم، دلم برای وقتی که بزرگترین دلیل گریه هایم این بود که آن روزها سگ ها را در خیابان می گرفتند، دلم برای آرزوهایم، برای آرزوهایم، برای آرزوهایم!... برای کوه تنهایی کوه رفتن، برای تنهایی فیلم دیدن بی آنکه هوس بازوانت را کنم و بی تاب شوم و نیمه خاموشش کنم، دلم برای زنی که خیلی چیزها نوشته که دیگر باورم نمی شود که من نوشته باشمشان تنگ شده است!... با اینهمه هنوز ذهنی دارم که مرا نجات می دهد؛ اما شیرینیِ حالم را به تلخیِ شب هایش به جان می خرم و از دست نمی دهم چیزی که به راحتی به هرکسی داده نمی شود را! تو چه بفهمی، چه نفهمی، چه بمانی، چه نمانی، من به این فاجعه ایمان دارم! عشق شاید فاجعه باشد اما ضعف نیست!، شاید فاجعه باشد اما یک بیماریِ اعتیادگونه نیست، عشق فقط عشق است. همین. من وقتی بزرگ می شدم هر بچه ی دو ساله ای به هر کسی که یک آبنبات دستش می داد نمی گفت: عاششششقتم!!... من عشق را مقدس پنداشتم تمام عمر؛ شاید اشتباه کرده باشم اما هر کس باید باوری داشته باشد، باید ریسمانی برای چنگ زدن بدان و معنا بخشیدن به وجودش داشته باشد... من به عشق ایمان دارم، چه بخواهی چه نخواهی، چه بفهمی چه نفهمی، چه بمانی چه نمانی...

.

.

.


دوستم داشته باش
بادها دلتنگ اند
دست ها بیهوده!
چشم ها بی رنگ اند!

دوستم داشته باش
شهرها می لرزند
برگ ها می سوزند
یاد ها می گندند!

باز شو تا پرواز
سبز باش از آواز
آشتی کن با رنگ
عشق بازی با ساز
دوستم داشته باش

دوستت خواهم داشت
بیشتر از باران
گرم تر از لبخند
داغ چون تابستان

دوستت خواهم داشت
شادتر خواهم شد
ناب تر، روشن تر
بارور خواهم شد
دوستم داشته باش...

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٥

...

اینجوری دنیا خیلی قشنگ تر بود:

فروردین. اردیبهشت. مرداد. شهریور. مهر. آبان. آذر. بهمن. اسفند!

 

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٥

دوستت دارم هایتان را با بلاک کردن تمام نکنید!

دوستت دارم هایتان را با بلاک کردن تمام نکنید. بگذارید غر بزند... بگذارید گلگی کند... بگذارید ابراز دلتنگی کند... جواب ندهید، نخوانید اصلا حتی... ولی بلاک نکنید!... من خودم 12334524999 را نفر را توی بلاک لیست دارم اما هیچ وقت، حتی یک بار، به هیچ کدامشان "دوستت دارم" را نگفته ام!... واژه ها حرمت دارند؛ هم آغوشی ها حرمت دارند؛ خاطرات حرمت دارند؛... واژه ها به قول حافظ یادگاری اند که دراین گنبد دوار می مانند! دوستت دارم هایی که با بلاک کردن تمام می شوند کشک و شیر و پنیرند مگر؟ مگر واژه ها تاریخ انقضا دارند؟ آدم ها، احساسات، عشقشان، مگر تاریخ مصرف دارد که به پایانِ تاریخ که رسید بریزیدشان توی کیسه و در کیسه را گره بزنید و...!!

فرشته های عشق، من یه وجودِ شما ایمان دارم؛ دست به کاری بزنید در این جهانِ بی خدا! دست به کاری بزنید در این جهانِ رو به تنهایی و رو به تجربه های فراوانِ رو به نابودی... فرشته های عشق، دست به کاری بزنید، دوستش دارم.

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۳ مهر ۱۳٩٥

زندگی شاید همین باشد...

زندگی شاید همین باشد... همینکه روزها بیایند و بروند... مگر کرگدن های تابلوهای دالی، مگر میمون های فیلم اودیسه فضایی... مگر فیل ها، مگر خرس ها، مگر خرگوش ها، مگر ببر ها، مگر زرافه ها... به اینکه باید با باقیِ عمر خود چه کنند فکر می کنند!؟ مگر برایشان مهم است که فردا چه خواهد شد؟... زندگی شاید همین باشد که قط بگذرد و تمام شود! ما تنها یکی دیگر از گونه های فرزندانِ زمینیم!... سگ دو زدن های ما برای کار و پول و زندگی هیچ فرقی با شکار کردنِ فلان موجود برای سیری و چوب جمع کردن و تونل کندنِ بهمان موجود برای زندگی کردن ندارد... تعبیر همان است از چشم طبیعت! ازدواج و بچه دار شدن هم که همان جفت گیریِ باقی موجودات است. غیر از اینها که غریزه ی طبیعیِ جنگیدن برای ادامه ی زندگی ست و در همه ی موجودات هست، چه کردیم!؟ چه کردیم که فکر کردیم با باقیِ موجودات فرق داریم!؟ هفده هزار و خرده ای تا فیلسوف و شاعر داریم؟ خب؟ نتیجه اش چیزی جز تنهایی شد!؟ لعنت به آن بغضِ کمرشکن و صدایت که همیشه توی سرم می پیچد: "ما چرا می دانیم؟ ما چرا می فهمیم؟ ما چرا می پرسیم؟"... کاش برای چیزی بیشتر ار غریزه ی ادامه دادنِ زندگی هم می جنگیدیم... مثلا کاش چهره ی آبی عشق پیدا بود!!... اصلا بی خیال؛ زندگی شاید همین باشد، همینکه روزها بیایند و بروند و تمام شود...

.

.

.

پ.ن1: شنیده اید می گویند جرات کنید و حقیقی باشید و زشت و بی آرایش باشید و اگر موسیقی بد دوست دارید جرات کنید و بگویید و اینها...؟؟ می خواهم بی شوخی جرات کنم و بگویم اینکه می دانم موسیقیِ خوب دقیقا چیست، هیچ ربطی به اینکه فرامرز آصف را دوست نداشته باشم ندارد! مخصوصا وقتی می گوید: "دیشب تو کجا بودی؟ من خوابِ تو را دیدم!"... یا وقتی می گوید: "حاجی سر جدّت قسم؛ نگو نگو خیلی خسته م!، یه رحمی بر دلم کن، تو حلّ ِ مشکلم کن، این دل خسته ی من، طاقت غم نداره"...

پ.ن2: نگو نگو خیلی خسته م!

پ.ن3: دیشب تو کجا بودی!؟ من خواب تو را دیدم!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥

حواستان هست دنیا دارد به سمتی پیش می رود که هیچ چیز یادمان نماند!؟

مصاحبه ای با پیرزن و پیرمردِ خیلی پیری قبلا خوانده بودم یکی دو سال پیش که پرسیده بودند چطور 70-80 سال است که عاشق مانده اند؟ جوابشان آنقدر معروف شد که احتمالا شنیده باشید. گفته بودند: ما در دوره ای زندگی کردیم که اگر وسیله ای مثلا رادیویی چیزی خراب میشد آن را تعمیر می کردند، اما حالا آن وسیله را دور می اندازند یا می فروشند و یکی دیگرش را می خرند!...
میزانِ به پای هم ماندنِ مردم در این دوره را حتی از روی وفاداری شان به خاطرات و دنیاهای شخصیِ خودشان هم می شود تقریبا سنجید!... اینکه به راحتی همه با هم عاشق فلان اپلیکیشن و فضا می شویم و به همان سرعت همه با هم رهایش می کنیم و عاشق جایی جدیدتر می شویم با امکاناتی جدیدتر! و این سرعت تصاعدی رو به افزایش است... حواستان هست که دیگر نمی توانیم چیزی بیشتر از دو خط بخوانیم؟؟ حواستان هست که حتی همان دو خط را هم بالافاصله فراموش می کنیم و جایی از ذهنمان ثبت نمی شود!؟؟ حواستان هست که حتی خیلی خوشحالیم از اینکه آپشنی اینروزها پیدا کرده ایم که ثبتِ خاطراتمان را خود به خود 24 ساعت بعد حذف می کند و اتفاقا از این موضوع خیلی هم خوشحال و هیجان زده هستیم!!؟؟ حواستان هست که دنیا دارد به سمتی می رود که هیچ چیز یادمان نماند؟؟
خاطرات بی ارزش می شوند...
امکاناتِ جدید به سرعت بی اهمیت می شوند...
متاثر شدن ها، چه به شادی و جک، چه به اخبار فجایع، دارد به دقیقه و ثانیه می کِشد...
و اینکه این وسط انتظار داشته باشیم مردم به پای هم بمانند خیلی خنده دار است!

   + مهدیه لطیفی ; ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥

نقطه ضعفت را مثل زره بر تن کن!

تیریون لنستر به جان اسنو گفت: حرامزاده بودنت را بپذیر و همان را مثل زره تن کن، مثل من که کوتوله بودنم را پذیرفته ام و مثل زره بر تن کرده ام! من هم تنهایی ام را می پذیرم و مثل زره به تن می کنمش تا به جای اینکه تنهایی ام مرا بشکند، همین تنهایی ام نگذارد تا دنیای بیرون بتواند بشکندم!

ما در بدترین فرهنگ و زمان و مکانِ ممکن به دنیا آمده ایم... دوستی و حتی ازدواج در قبال پول و مهریه ی چنین و چنان و خانه و ماشین و ال و بل و جیمبل با اینکه عرفا هیچ مشکلی ندارد و پسندیده هم هست، اما انسانی تر که دو دقیقه فکرش را بکنیم هیچ فرقی با خودفروشی ندارد!... ولی ساده به دست آمدن و ساده دل بخشیدن و به دریا زدن هم در عینِ حال اشتباهِ بزرگی ست در فرهنگی که ساده به دست آمدن نشانه ی یک نوع نگاه و اعتقاد نیست، بلکه نشانه ی سهل الوصولی و بی قدری ست! پس تنهایی ام را به تن می کنم و بین این بد و بدتر هیچکدام را انتخاب می کنم! (اصلا از اولش هم بین مسابقات و سوال های تستی همیشه گزینه ی هیچکدام را دوست داشتم!)... هر کسی و هر مردی هم که از این تفکر به ظاهر استقبال می کند دستِ آخر بر خلافش عمل می کند و من این را ده ها بار به چشم دیده ام و همیشه خندیده ام...؛ همیشه خندیده ام الا این بار!... ما دستِ خودمان نیست، اینجا جهان سوم است و با برج ساختن و کافه نشین شدن جوانان و هر سال گوشیِ اپل عوض کردن و دسترسی به اینترنتِ پرسرعت کسی متمدن و روشن فکر و امروزی نمی شود تا وقتی ما هنوز در اکثر سرویس بهداشتی های مکان های فرهنگی-هنری مان حتی دستمال توالت نداریم!!... ما هیچ کداممان و اول از همه خودم، در فرهنگی که بشود با مهر و گذشت و گفتگو و تکیه بر دوست داشتن از مشکلات رد شد به دنیا نیامده ایم!

نمی گویم هرکسی یکبار عاشق می شود؛ نه! می شود بیشتر از یک بار هم عاشق شد، اما هر آدمی یک بار بیشتر در زندگی توان ندارد تا به کسی ثابت کند که تنها و تنها و تنها به خاطر خودش است که می خواهد بماند و باشد و نه هیچ چیز بیشتری... و وقتی به شکل توهین آمیزی حذف می شویم دست آخر، یا باید به همان ازدواج ها و دوستی هایی که هیچ فرقی با خودفروشی و معامله ندارند تن بدهیم، یا منتظر فهمیده ترین مردِ کره ی زمین بمانیم که مسلما نیست، یا باید تنهایی و اعتقادمان را مثل زره بر تن کنیم؛ حتی اگر روزی صدهزار بار بعض کنیم و به زورِ منگیِ مشت مشت زاناکس جلوی اشک هایمان را بگیریم، چون مدام یادمان می افتد که حذف شدن به این شکلِ نامحترم و نامنصف و تقریبا بی دلیل، ارزش بیش از این گریه کردن را ندارد!

و خدا را شکر که حداقل خودم می دانم که اینها نک و ناله نیست!... اتفاقا من هر بار پشت این صفحه نشسته ام بیشتر از همیشه متمرکز و عاقل بوده ام! صادقانه ترین و عاقلانه ترین وجهه ی من تنها پشتِ این صفحه است. من به وقتِ دیوانگی های غیرقابل کنترلم هرگز پشتِ این صفحه ننشسته ام!... به وقتِ دیوانگی های غیرقابل کنترلم دست به کارها و اشتباهاتِ احمقانه ی زیادی زده ام در زندگی، اما منی که می نویسد هیچ شباهتی به منی که آن دیوانه بازی ها را درمی آورد ندارد.

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ مهر ۱۳٩٥

هالووین ایرانی

برادرانم هالوویین جشن است نه عزا! اینکه شما محرم ها دور تا دور ماشین هایتان را به خون های وحشتناک و شرّه کرده مزین می کنید عزاداری نیست، بیشتر شبیهِ همان جشن هالووین است!!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ مهر ۱۳٩٥

د و س ت ت د ا ر م

عزیزم گفتن، عشقم گفتن، بهترینم گفتن، دل انگیزم گفتن، نفسم گفتن، حتی جانم گفتن، و از همه مهمتر دوستت دارم گفتن، نقل و نبات نیست! هر "دوستت دارم"ی هر بار به همان بزرگیِ همان اولین بار است!

دوستت دارم به بزرگیِ همان اولین بار! به بزرگیِ همان نامه ای که تنها دو کلمه داشت! به بزرگیِ همان: د و س ت ت د ا ر م!

همه ی دیوانگی ها و لجبازی ها و خودخواهی هایم هم پای همه ی دیوانگی ها و خودخواهی ها و نبودن ها و نیامدن ها و دل شکستن های تو...! همه ی اذیت ها و غر زدن هایم الکی ست، از سر دلگیری و عصبانیت و ناراحتی و دلتنگی ست! ولی همه ی "دوستت دارم" هایم واقعی ست! واقعی ترین حسی که در دنیا دارم!

من که هر بار که واقعا خواب ماندم و آن سر برگرداندنِ لحظه ی آخرت را قبل از بستنِ در ندیدم و تا ساعت ها حسرتِ دیدنِ تصویر همان سر برگرداندنت به دلم ماند و دنبال زیرسیگاری ات گشتم تا ببینم کجا نشسته بودی که بیدار نشوم؛ من که هر بار که حتی فقط خودم را به خواب زدم تا سرم را آرام ببوسی تا خوشبختی را در یک لحظه از زمان ابدی کنم و توی دلم قند آب شود اما باز هم تا ساعت ها حسرتِ دیدنِ تصویر همان سربرگرداندنت قبل از بستنِ در به دلم ماند، من که دوستت دارم به وسعتِ پایانِ دلم، من که دیوانه شده ام بارها را، تویی که دیوانه شده ای بارها باید بتوانی ببخشی...! تو دیوانه نشده ای بارها!؟؟

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ مهر ۱۳٩٥

ممنون می شوم اگر...

یک شب تابلوهایم را از دیوار برمیداری... دقیقا فردا شبش تابلوهای جدیدی به دیوار زده ای... دقیقا شب بعدش پرتره ای که کشیده ام از تو اما هیچوقت بهت نداده ام توی خانه ات است و هرچه می پرسم این را از کجا آوردی می خندی و جواب نمی دهی... یک شب تراس بزرگ و زیبایی یکهو سر از خانه ات در می آورد که می گویم پس چرا من اینجا را ندیده بودم اینهمه بار و اینهمه وقت؟ میگویی چون خودم هم هیچوقت اینجا نمی آیم!... دیشب هم دوباره توی شلوغیِ لابی سالن اجتماعاتِ برج میلاد گم شدی با زنی که نمی دانستم کیست!... اگر گم شوی از خواب هایم بیرون ممنون می شوم!!

   + مهدیه لطیفی ; ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥

موج سواری در قمارخانه

وقتی کسی شما را در اوج به دست می آورد و بعد به هیچ می کشاند، تقصیر آن فرد نیست. خاصیتِ عاشق شدن همین است... استراتژیِ این جنگِ نابرابر همین است: عشق از راه می رسد، هرچه دارید را از شما می گیرد، غرورتان را، احترامتان را، احترامتان را، احترامتان را، موقعیتتان را، علایقتان را، اعتماد به نفستان را، عقایدتان را، خلاقیت و استعدادهایتان را، زاویه ی دیدتان به دنیا را، و خودتان را! بله و از همه مهمتر همین "خودتان" را از شما می گیرد! و بعد می بیند شما که اصلا دیگر چیزی که روز اول دوستش داشته نیستید، و طبیعی ست که کار به اینجای قصه که رسید دیگر دوستتان نداشته باشد، آخر کدام احمقی کسی را که بدین حد در موضع ضعف است و هرچیزی که داشته را دیگر ندارد را دوست دارد!؟ و شاید از همین روست که پایانِ هیچ قصه ای هیچ کلاغی به خانه اش نمی رسد! و همیشه بالا دوغ است و پایین ماست، یا پایین دوغ است و بالا ماست... دوغ و ماست هم فرق چندانی ندارند، فرقشان نصفِ لیوان آب است! خلاصه که هی بالا و پایین می کوبدتان موج های عشق، و دستِ آخر لخت و عور و برهنه بر صخره ای پرتتان می کند و به دریا برمی گردد!... حالا شما تنها راهی که برای به برگشتن به سر جایتان دارید، این است که مدام به خودتان دروغ بگویید، مثلا به قول دوستی که ملیکاست، باید تمام عمر به خودتان بگویید من که پنیر دوست ندارم! اصلا پنیر زیادی از نظر علمی و عقلی و پزشکی مضر است! من پنیر دوست ندارم، ندارم، ندارم، و آنقدر بگویید که همه باور کنند و دیگر هیچکس جرئت نکند برایتان پنیر بخرد، یا پنیر باشد، یا پنیرانگی کند!... و گاهی شب ها از خواب بپرید و تا صبح زار بزنید از هوس همان پنیری که دوستش ندارید!!... همین دو راه را بیشتر نداری مهدیه ی من: یا آنقدر بگو پنیر مضر است و من پنیر دوست ندارم ندارم ندارم... تا نهایتا و حداقل تنها از دید دیگران به همانجایی که بودی برگردی، و بروی و زندگی ات را بکنی و فقط کشک و دوغ و ماست بخری و طبع و مزاجت را به کل عوض کنی و حتی به خیلی چیزها برسی بعدها شاید...، (هرچند ته دل خودت هرگز بلند نخواهی شد)! و یا آنکه روز به روز یه "هیچ" تر از همین که شده ای تبدیل شو؛ و بچسب به مصرعِ: "گفت آن چیزِ دیگر نیست!؛ دگر هیچ مگوی!"... عشق قمارباز قهاری ست! در قبالش بُردنی در کار نیست؛ یا همین میزانی که تا اینجا باخته ای را بپرداز و برو، یا ادامه بده تا بیشتر ببازی و بیشتر...! ولی به قول همان دوستی که ملیکاست، اصلا همه ی اینها به ما چه این وسط!؟ ما که اصلا پنیر دوست نداریم!!

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥

تمام سازهای جهان همزمان گریه می کنند!

نادر ابراهیمی به ما قول داده بود!! در یکی از چهل نامه ای که برای همسرش نوشته بود به همه ی ما قول داده بود: "قول می دهم هیچ قدرتی در جهان وجود ندارد که بتواند عشق را تبدیل به کینه کند و این نشان می دهد جهان با همه ی عظمتش در برابر قدرت عشق ناچیز و ناتوان است!" و سالها گذشته بود و من نوجوان نبودم دیگر، جوان هم نبودم حتی شاید دیگر، من بزرگ می شدم روز به روز، من موهایم سفید می شد روز به روز، من رابطه های به گند شده ی زیادی را دیده بودم، اما هنوز به طرز خنده داری می دانستم عاشق خواهم مُرد! چیز زیادی نگذشته بود که یکهو به خودم آمدم و دیدم تنها کاری که به جای عشق ورزیدن و عشق گرفتن دارم می کنم فحش دادن به خودم است. حدس بزن چرا؟! به خودم فحش می دادم که چرا عاشق کسی نشدم که فارسی حرف نزند!، همان انگلیسی دست و پا شکسته ای که بلد بودم را هم بلد نباشد حتی، مثلا برزیلی، آرژانتینی، هلندی، کره ای، اسپانیایی، بورکینافاسویی، یا چه می دانم هر چی...! فقط اینکه شاید بهتر بود که قرار نباشد اصلا از ابتدا حرف هم را بفهمیم! خب آدم اگر خودش را تکه تکه کند بریزد روی زمین که به یک فارسی زبان بفهماند که "دلم می خواهد شنل به خودم بپیچم و نیمه شب برویم روی یک تپه ی نیمه سرد و رو به باد بایستم" یا مثلا بخواهد بگوید "دلم می خواهم توی این فلان آهنگ سال ها گم شوم" و نشود که بشود که کسی بفهمد، چه غلطی باید بکند!؟ خنده ی عاقل اندر سفیهی می کرد و همیشه یا خسته بود یا کار داشت یا بدموقع بود یا من بچه ی لوسی بودم که باز هوس پسته ترشی کرده بود!! (و من هنوز هم مطمئن نیستم هوس پسته ترشی کردن واقعا ضرب المثل است یا مادربزرگم از خودش درآورده بود، اما همیشه به وقتِ هوس های محال و عجیب و بدموقع می گفت: " هوس پسته ترشی کردی باز؟)،... داشتم می گفتم؛ خنده ی عاقل اندر سفیهی می کرد و و من هم خنده ام می گرفت، سازها اما خنده شان نمی گرفت! راستی شما می دانستید تمام سازهای جهان همزمان گریه می کنند وقتی دو هم زبان حرفِ هم را نمی فهمند!؟؟ می دانستید!؟؟

مردم به زلزله می گویند بلا، به سیل و سونامی می گویند بلا، من اما به بی عشق مُردن می گویم: بلا!

هنوز هم می دانم عاشق خواهم مُرد!

   + مهدیه لطیفی ; ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥

چشم چشم، دو ابرو، دماغ و دهن، یه گردو

احساس نقاشیِ الکیِ سرسریِ "چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه گردو"یی دارم که خاله ای عمه ای کسی برای بچه ای روی تکه کاغذی کشیده است، و چشم بچه به عروسکی افتاده و دوویده و رفته است و حالا آن چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه گردو زنده است و روح دارد اما نمی تواند کاری کند و حرفی بزند و در عین حال هم خودش می داند که تنها یک نقاشی ست بر این کاغذِ رها بر هیچ کجا! و چه زجری ست فهمیدنِ این دست و پا بستگی... ما چرا می فهمیم؟ ما چرا می پرسیم؟ ما چرا می بینیم؟

پناهیِ عزیزم؛ راست می گویی؛ عشق به خون احتیاج دارد!

چقدر دوری اما حتی اگر یک روز به عمرم مانده باشد می آیم دژکوه و تمام گریه هایی که بر سر هرچه گور که تا به حال کسی در آن نبود کردم را از سر بر سر گوری که کسی در آن هست که می فهمد عشق به خون احتیاج دارد از سر گریه می کنم! می خواهم بیایم بنشینم با دو زانو روی زمین، بدون آنکه سوار بر هیچ تانکی باشم و هیچ اسلحه ای در جیب و جوراب پنهان داشته باشم، و بپرسم از تو که: هی تو!، کتابی را سراغ نداری که بشود دمی در آن خوابید!؟؟ می خواهم بپرسم: تو نمی دانی روحِ آن سنجاقکِ زردی که در مردابی راحت تر از نیچه مُرده بود کجاست!؟ می خواهم بپرسم: ما خون دادیم و دل دادیم و شنیدیم: عشق تو چه سودی برای من دارد؟!، تو نمی دانی حالا اگر قرار نباشد با آرایشی غلیظ برای خروس ها چشمک بزنم چه باید بکنم!؟ می خواهم بپرسم: چه کنم؛ ها؟ چه کنم؟ برم از گینه ی بیسائو خاک بیارم بریزم رو سرم!؟ می خواهم بگویم: بیا دوتایی با هم آه بکشیم، آه، بر رفته ها و نیامده ها!... می خواهم بگویم: ببین چقدر تنهایم؛ ببین از گریه بر گورهای خالی خسته ام، دل و خون را هم داده ام از دست این وسط... می خواهم راحت تر از نیچه بمیرم، بگو روحِ آن سنجاقکِ زرد کجاست!؟ 

   + مهدیه لطیفی ; ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥

ما را ز سر بریده می ترسانی!؟

بعضی ها هم هستند که در عشق به دنبال سود می گردند!!... خدایی که نیستی، غرض از مزاحمت فقط این بود که در جریان بگذارمت که اینجا دقیقا چه جور جایی ست که خلق کرده ای! اینجا جایی ست که در عشق به دنبال سود می گردند!، خوشحالی الان!؟ افتخار می کنی به خلقِ دنیا!؟ ولی شما هرچقدر هم که گند زده باشی به خلق این دنیا و زمین و هرچقدر هم که مردمی که در عشق به دنبال سود می گردند و عشقِ مرا در میزانِ بی سود بودنش، به تمسخر با عشقِ خودشان مثلا به جنیفر لوپز و مونیکا بلوچی و غیره تشبیه کنند و با چنین تشبیهی عشق مرا تا بدین حد سطحی و کم عمق و الکی بپندارند، تعدادشان زیاد باشد، ما همچنان به اشک و مویه خود گم نخواهیم کرد، که از عشق هر آنچه می رسد شیرین است! ما را ز سر بریده می ترسانی!!؟؟؟؟

 

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٥

شهریور ها

تمام شهریورهای من به طرز مرموزی بد اند! کاری به دوران مدرسه و ترس از تمام شدن تابستان ندارم، پس از آن هم همیشه تمام شهریورها بد گذشتند!... سه سال پیش گفتی: عزیزم چرا شهریورها بد اند؟ گفتم نمی دانم! (واقعا نمی دانستم)... آن روزها برایت مهم بود که بدانی چه چیزی خوشحالم می کند و چه چیزی ناراحت؛ مثل حالا ها نبود که مرگ هم سایه اش به سرم بیفتد شانه بالا بیندازی... بگذریم... سه شهویور اخیر را سعی کردم این طلسم را بشکنم با تو، یا دست های تو، کنار تو... نشد! همچنان تمام شهوریورها بد ماندند...

   + مهدیه لطیفی ; ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥

لعنت به ادبیات...

لعنت به ادبیات... ادبیات چیز بیهوده ای ست، شعر بیهوده است، و عشق بی کس است! کتاب های علمی بخوانید مفید تر است. چه می خواهیم از جان ادبیاتِ بیهوده؟ ترانه هم گوش ندهید... ترانه از شعر بیهوده تر است. اگر فرانسه ادبیاتِ غنی ای دارد، به بوسه هایش معروف است. اگر آلمان تفکر غنی ای دارد، به فلسفه معروف است، اگر هرکجا از چیزی که دارد به چیزی می رسد، ما از اینهمه ترانه و شعر و صد هزار جلد کتاب با عنوان "عاشقانه ها" به کجا رسیدیم؟ ما به خشونت معروفیم و به فحاشی!؟ ما به آرایش های هچل هفت معروفیم؟ ما در قشری از شهرها و فرهنگمان به ازدواج های اجباری و بی عشق معروفیم و در قشر و فرهنگِ دیگرمان به دختربازی ها و پسربازی های کوتاه مدت و معمولا یا با حساب و کتاب و یا با دروغ و خیانت؟ ما به ترس از حرفِ مردم معروفیم؟ به بی اعتمادیِ به همدیگر!؟ این بود نتیجه ی شعر و ادبیاتِ ما؟ رها کنید... کتاب های علمی بخوانید. 

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥

آ

فکرهای ما پرنده ست... فکر که می کنی پرنده های نامرئی زاد و ولد می کنند... و دنیا پر از قفس های نامرئی می شود!... ببین چقدر پرنده در این اتاق است که از فکرهای تو آبستن می شوند!... ببین چقدر قفس در دنیاست که فکرهای ما در آنها زندانی ست!...

بیا نمایشنامه بخوانیم:

یه جوری توی دلت بگو " آ " که انگار می خوای بگی دوستم داری!

...

 

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥

عاشق باشید...

عاشق باشید. حتی شده عاشق گلابی! اصلا هم خنده دار نیست؛ من عاشق گلابی ام، عاشق آلبالو، عاشق ماست هلویی!... دستم که به یارِ ابرو پرپشت و مو جوگندمی ام و آن لبخند کج و کمرنگش نرسد، عاشق می مانم باز، عاشق خودش، عاشق درخت ها، حتی شده عاشق گلابی!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥

نمیشه یه روز صبح...!؟

نمیشه یه روز صبح یا بعدازظهر یا آخر شب...، نمیشه یه بار همون موقعی که دارم تصورت می کنم که یعنی الان خوابی یا بیداری یا سرکاری یا خونه ای یا داری مثلا چه آهنگی گوش میدی...، نمیشه یه بار یهویی...!؟؟

.

.

.

پ.ن: دوست داشتن و با هم بودن خیلی هم به هم ربط دارن! نمی دونم شاید تو بتونی با کسی که دوستش نداری اما فقط ملاک های عاقل ترین زن دنیا رو داره، باشی! من اما نمی تونم! خدا بیاد رو زمین وقتی دوستش نداری نمیشه که نمیشه، اصلا اگرم بشه حرامه!!... سنجیدن های عقلی همیشه یا محصولِ قراردادهای ذهنی خودمونه یا نتیجه ی تجربیات قبلی یا متاثر از جامعه ی اطرافمون و یا و یا... که همیشه میتونن اشتباه باشن یا تغییر کنن! دوست داشتن اما هیچوقت اشتباه نیست! دوست داشتن محصولِ هیچ قراردادی نیست!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۳٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥

 

بیا جبرانِ محبت های ناکرده کنیم...

   + مهدیه لطیفی ; ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥
← صفحه بعد